Cultuur


kempen.be

toerismewesterlo.be

 


Abdij van Tongerlo

Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier de volgelingen van Sint-Norbertus.

Abdijstraat 40, Westerlo

 


 Heemmuseum

Ga op tijdreis in het Heemmuseum om te leren hoe de (school)dagen van je betovergrootouders eruit zagen. Hoe zag een klas er vroeger uit? Wat kon je kopen in het kruidenierswinkeltje? Ontdek het in Westerlo! Hoe werkte de boer, schoenmaker of strodekker 200 geleden? Waar je kennismaakt met het gereedschap van oude beroepen, oude landbouwwerktuigen en folkloristische voorwerpen.

Sint-Michielsplein 2, Westerlo

 


 Draaiorgelmuseum

Wie draaiorgeltjes, straat-, kermis-, en dansorgels wil bewonderen, moet zeker eens een bezoek brengen aan het draaiorgelmuseum. Je waant je even terug in de tijd. Je kan er genieten van de unieke orgelgeluiden en proeven van de sfeer van vroeger. Er is gelegenheid om in een nostalgische sfeer een drankje te nuttigen.

Kloosterstraat 25, Westerlo

 


Da Vincimuseum

Bewonder Da Vinci's indrukwekkende "Laatste Avondmaal" op een canvas van ruim 8 x 4 meter. Deze versie van de originele muurschildering in de refter van het Milanese Dominicanenklooster (1495-1498) werd in Leonardo da Vinci's studio in Milaan geschilderd tussen 1507 en 1508. IRR testen, histogram analyses, multispectrale beelden en andere hoogtechnologische onderzoeken van internationale kunstwetenschappers bewijzen dat de typische sfumato-techniek bij de neus, ogen en het voorhoofd van Johannes opvallende gelijkenissen vertonen met de Mona Lisa. Je moet al van slechte wil zijn om niet te geloven dat dit alleen maar uit de pols van het goddelijk genie zelf kan komen. Inventarissen en betaalbewijzen tonen met 100 % zekerheid aan dat Giampietrino, Andrea Solario en Marco d’Oggiono, de belangrijkste medewerkers van da Vinci's Milanese studio, de overige apostelen schilderden. In 1545 kocht abt Streyters van Tongerlo het doek ter versiering van de toenmalige abdijkerk. Tijdens de Franse Periode werd het kunstwerk in veiligheid gebracht. In de jaren 1960, en na diverse restauraties, heeft het meesterwerk een plaats gekregen in het museumgebouw.

Abdijstraat 40, Tongerlo

 


Grote Markt

Het marktplein van Westerlo heeft de vorm van een langgerekte driehoek. Deze typische pleinvorm die in heel veel Kempense dorpen voorkomt, wijst op een nederzetting van Frankische oorsprong.

Rondom het marktplein staat nog een aantal statige imposante burgerwoningen.

Op het einde van de markt staat de woning van de familie Naets, rentmeesters in dienst van de familie de Merode. Typisch zijn de trapgeveltjes van de Vlaamse renaissancestijl. Deze woning volgde aanvankelijk de rooilijn, maar werd in 1925 afgebroken en verder achteruit heropgebouwd omdat er plannen waren om de bocht te verbreden.

Op het marktplein staat het monument van graaf Henri de Merode. Henri de Merode werd geboren in 1856. Hij was burgemeester van 1892 tot aan zijn overlijden in 1908, maar was vooral gekend als minister van binnenlandse zaken. Het witmarmeren standbeeld werd in 1913 ingehuldigd. De figuren naast de graaf stellen de wet en het geloof voor.

Het pronkstuk van het marktplein is ongetwijfeld de marktlinde die rond 1630 werd aangeplant. De linde heeft een stamomtrek van ongeveer 3,9 meter en de kruin heeft een doorsnede van ongeveer 18 meter. In 1872 plaatste men een gietijzeren onderstel om de brede kruin te ondersteunen.

Op de hoek van de Grote Markt en de P.E. Peetersstraat bevindt zich een gedenkplaat voor P.E. Peeters. Peeters was burgemeester van Westerlo van 1830 tot 1844 bij zijn overlijden. Hij ijverde voor de aanleg van kanalen, spoorwegen en wegen in de Kempen. In 1846 werd er een gedenkteken voor hem op het marktplein geplaatst. Het was een gietijzeren monument in een neogotische stijl. Dit monument is ondertussen verdwenen en vervangen door de gedenkplaat.

Boerenkrijgmonument Nadat Frankrijk in 1795 de Zuidelijke Nederlanden annexeerde, kwam in 1798 de Vlaamse en Brabantse boerenbevolking in opstand tegen de Franse bezetters (sansculotten). Samen met Albert Meulemans was Emmanuel Jozef Van Gansen tijdens deze Boerenkrijg een leider van de opstandelingen, door de Fransen brigands (struikrovers) genoemd. Het Boerenkrijgmonument werd in 1898 ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Boerenkrijg op het marktplein geplaatst, maar in 1913 werd het naar verhuisd de hoek van de E.J. Van Gansenstraat en de Boerenkrijglaan. In 2003 werd het door een vrachtwagen aangereden en beschadigd. Na een grondige restauratie werd het hier in maart 2004 teruggeplaatst. Tijdens de restauratie vond men in het monument een glazen fles met daarin enkele papieren die echter onleesbaar waren. Bij de terugplaatsing werd opnieuw een fles in het monument gebracht met daarin artikels over de aanrijding en restauratie en een verklaring van de burgemeester.

 


Het Trammeke

Het Trammeke aan de Lange Brug op het Riet is een oude, unieke mobiele dam op de Grote Nete. Met het Trammeke kon het waterpeil van de Grote Nete geregeld worden zodat landbouw op de aanpalende velden mogelijk was. Ook voor het transport van ijzererts op de Grote Nete had het trammeke haar nut. Het sluis- of stuwsysteem is nog grotendeels intact. Het werd in 1999 geklasseerd als industrieel, archeologisch monument.

 


HEULTJE VAN WELEER (Dorpskern Heultje beschermd als dorpsgezicht sinds 2010)

Het centrum van Heultje, met de goed bewaarde neogotische hoofdgebouwen, is beschermd als dorpsgezicht. Het gaat om het geheel van de kerk en de pastorie, het parochiecentrum met de bidtuin en de Lourdesgrot, het kloosters en de school. De Sint-Carolus Borromeuskerk met het kerkhof heeft nog eens apart het statuut van beschermd monument.

Parochie Heultje De Sint-Carolus Borromeuskerk van Heultje staat in Heultjedorp. Eucharistievieringen zondag om 9.15 uur.

 


Hoeve Balebossen De langgerekte en witgeschilderde hoeve Balebossen in Heultje is sinds 1981 beschermd als monument. De hoeve is in privébezit.